GPW ogłasza wyniki 7. edycji projektu RESPECT Index

GPW ogłasza wyniki 7. edycji projektu RESPECT Index

17 grudnia 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. Do składu indeksu dołączyły cztery nowe spółki: BZ WBK, GPW, Tauron i Rafako. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 23 grudnia.